WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
„Wejdź na ścieżkę sukcesu!”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

- zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego
- status osoby przewidzianej do zwolnienia/zagrożoną zwolnienieniem/zwolnioną z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
-jest osobą w wieku powyżej 30 roku życia (osoby poniżej 30 r.ż. będące pracownikami zagrożonymi zwolnieniem bądź pracownikami przewidzianymi do zwolnienia bądź rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne o powierzchni pow.2 ha przeliczeniowych mogą zostać objęte wsparciem w Projekcie)

1.Poradnictwo zawodowe: opracowanie IPD – 2 spotkania ind. x 2 godz.

2.Doradztwo zawodowe: 3 spotkania grupowe x 2 godz.

3.Poradnictwo psychologiczne: 4 spotkania ind. x 2 godz.

4.Szkolenia zawodowe: 10 spotkań x 8 godz.

5.Staż zawodowy: 3 mies. (Stypendium stażowe: 997,40 zł.) 

6.Pośrednictwo pracy: 2 spotkania ind. x 2 godz.

(Zwroty kosztów dojazdu we wszystkich formach wsparcia).

Województwo wielkopolskie

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: