WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
Język angielski A1+A2 Powiat Opatkowski i Ostrowiecki

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

- niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej średnie)
- powyżej 25 roku życia
- zamieszkanie na obszarze województwa świętokrzyskim w powiecie Opatowskim (Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów) lub Ostrowieckim (Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów)

Pierwszeństwo w projekcie mają osoby:
- powyżej 50 roku życia
- zamieszkałe na obszarach wiejskich
- osoby niepełnosprawne
- osoby niepracujące

Formy wsparcia:
- materiały szkoleniowe
- 120h języka angielskiego (A1+A2)
- kurs zakończony egzaminem TELC

W komentarzu prosimy o podanie miejsca zamieszkania (miejscowości).

Powiaty: Opatkowski i Ostrowiecki
Kurs języka angielskiego poziom podstawowy A2 - 120h

Osoby powyżej 25 roku życia zamieszkałe w gminach Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów (powiaty opatowski o ostrowiecki) o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie).

- 120h języka angielskiego na poziomie podstawowym

- kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge

Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski
Język angielski - oknem na świat!

Osoby powyżej 25 roku życia zamieszkałe w województwie świętokrzyskim

Kurs języka angielskiego zakończony egzamin TELC

- powiat kielecki, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn. - powiat konecki, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka. - powiat opatowski, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów. - powiat ostrowiecki, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: