Nazwa projektu:

MAMA już nie jest SAMA - Zdobądź zawód (sprzedawca, pracownik biurowy - kady i płace, pracownik gastronomii, asystentka ds. księgowości, office menager)

Kto może wziąć udział:

Projekt skierowany jest dla kobiet:
- zamieszkujących obszar m. Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego
- bezrobotnych lub biernych zawodowo
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu dwóch przesłanek: bezrobocia i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietn
Formy wsparcia:

1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem
2. Warsztaty kreatywnego  myślenia i rozwoju osobistego
3. Grupy wsparcia
4. Kursy zawodowe (ze stypendium szkoleniowym wynoszącym 6,64zł za każdą godzinę szkoleniową)
- Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem- 120h
- Pracownica biurowa z elementami kadr i płac- 120h
- Pracownica małej gastronomii- 120h
- Asystentka ds. księgowości- 120h
- Office menager- 120h
5. Płatne 3- miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym wynoszącym 997,40zł netto

Dodatkowo w projekcie:
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
- poczęstunek podczas szkolenia (obiad, przerwy kawowe)

Miejsce realizacji:

Białystok

Telefon do opiekuna projektu:

509 662 672

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje