Nazwa projektu:

„Szkolenia językowe kluczem rozwoju regionu pomorskiego” dla osób 50+

Kto może wziąć udział:

Do projektu zapraszamy osoby:
- w wieku 50-64 l.
- zamieszkałe w województwie pomorskim
- posiadające średnie lub wyższe wykształcenie

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby posiadające średnie wykształcenie. 

Formy wsparcia:

1. W projekcie możliwość wyboru języka (Prosimy o wpisanie w polu UWAGI, który wariant Państwa interesuje):
a) angielski - 240h poziom A1+A2
b) niemiecki - 240h poziom A1+A2

2. Materiały szkoleniowe

3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

4. Podejście do egzaminu i możliwość zdobycia certyfikatu TGLS

Miejsce realizacji:

Województwo pomorskie

Telefon do opiekuna projektu:

720-814-042

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje