Nazwa projektu:

Liczysz się Ty!

Kto może wziąć udział:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Formy wsparcia:

Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej: dla 72 osób- diagnoza potrzeb społecznych przygotowaną przez psychologa (2h/os., 1 dzień x 2h) oraz diagnozę potrzeb zawodowych przygotowaną przez doradcę (2h/os., 1 dzień x 2h). Poradnictwo indywidualne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych w tym: indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychologiem – 6h/osobę, 3 dni x2h; trening kompetencji i umiejętności społecznych – 30h/grupę, 10 dni x 3h; warsztat radzenia sobie ze stresem i konfliktami – 9h/grupę, 3 dni x 3h; gospodarowanie budżetem domowym – 6h/grupę, 3 dni x 2h; techniki wychodzenia z długów.Szkolenie z podstaw obsługi komputera i prawo jazdy kat. B: Podstawy obsługi komputera – wsparcie przewidziane łącznie dla 48 osób w 2 edycjach po 24 kurs prawa jazdy kat. B – wsparcie przewidziane dla 7 osób, w 2 edycjach wg potrzeb. Doradztwo zawodowe: dla 72 osób (4h/osobę, 2 dni x 2h). Szkolenia zawodowe: dla 72 osób (96h/grupę, 12 dni x 8h). Staż zawodowy: dla 72 osób- 3 miesiące, 40 godzin/tydzień (8 godzin dziennie), (w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 godzin/tydzień (7 godzin dziennie). Pośrednictwo pracy: dla 72 osób (3h/osobę, 1 dzień x 3h).

Miejsce realizacji:

Powiaty województwa łódzkiego: m. Łódź, łódzki wschodni, zgierski, brzeziński, pabianicki

Telefon do opiekuna projektu:

513-280-137

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje