Nazwa projektu:

„Włączmy się do działania”

Kto może wziąć udział:

Uczestnicy projektu to 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP; osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy; osoby bierne zawodowo

Formy wsparcia:

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika projektu - spotkania indywidualne z doradcą zawodowym: dla 60 osób- 4h/os., 2 spotkania x 2h. Poradnictwo psychologiczne: dla 60 osób- 8h/os., 4 spotkania x 2h. Pośrednictwo pracy: dla 24 osób- 8h/os., 4 spotkania x 2h. Szkolenia zawodowe: dla 60 osób- 80h/grupę, 10 spotkania x 8h.Trening umiejętności społecznych: dla 36 osób- 42 godzin/grupę (7 spotkań x 6h). Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych: dla 24 osób (16h spotkań grupowych - 4 spotkania x 4h oraz 8h spotkań indywidualnych - 2 spotkania x 4h). Kursy językowe: dla 36 osób- 120 godzin x 45 min./grupę (15 dni x 4h). Staże zawodowe: dla 24 osób- 40h/tydz. (5 dni x 8h przez 3 miesiące, w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tydz).

Bonusy: stypendium szkoleniowe: 6,65 zł netto za godzinę odbytego szkolenia (szkolenia zawodowe i kursy językowe), stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto za każdy miesiąc stażu oraz zwrot kosztów dojazdu

 

Miejsce realizacji:

p. ostrołęcki w gm: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Olszewo- Borki; p. przasnyski w gm: Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz; p. makowski w gm: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Szelków; powiat ostrowski w gminach: Brok, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne, p. wyszkowski w gm: Brańszczyk, Długosiodło

Telefon do opiekuna projektu:

513-280-137

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje