Nazwa projektu:

"Współpraca przeciwko wykluczeniu"

Kto może wziąć udział:

Grupą docelową stanowi 60 uczestników projektu w tym min. 37 kobiet  oddalonych od rynku pracy, wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (min. 80%  uczestników projektu to osoby bezrobotne tj. 48 osób, min. 29 kobiet i nie więcej niż 20% uczestników to osoby bierne zawodowo. Głównym celem projektu jest zdolność do zatrudnienia  60 uczestników projektu zgodnie diagnozą potrzeb.

Formy wsparcia:

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji w tym  IŚR – sesje indywidualne z psychologiem UPx3h/UP, łącznie 180 h. Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego: dla 60 osób- 10h/os., 5 spotkań x 2h.Warsztaty rozwoju osobistego: dla 60 osób- 20h/gr., 10 spotkań  x 2h. Pośrednictwo pracy dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo: dla 22 osób- 12h/UP,6 spotkań x 2h. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 60 UP: dla 60 osób- 80 godzin/grupę (10 spotkań x 8h). Staże zawodowe dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo: dla 22 osób- 40h/tydz. (5 dni x 8h przez 3 miesiące, w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tydz.).

Miejsce realizacji:

Powiat Makowski w gminach: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy - Bromura, Różan, Rzewnie, Szelków. Powiat Ostrołęka w gminach: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Olszewo – Borki.Powiat Ostrowski w gminach: Brok ,Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska), Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne.Powiat Przasnyski w gminach: Chorzele,Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz, Brańszczyk, Długosiodło.

Telefon do opiekuna projektu:

786-285-586

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje