Nazwa projektu:

„Włącz się do działania!”

Kto może wziąć udział:

60 osób (min. 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. W szczególności osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia, osoby korzystające z PO PŻ, osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (6 h/UP);Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (6h/UP);Pośrednictwo pracy (6h/UP);Poradnictwo rodzinne (8h/UP);Trening kompetencji i umiejętności społecznych (20h/ grupa);Szkolenia zawodowe (80h/grupa) – szkolenia będą zgodne z zdiagnozowanymi potrzebami uczestników;Staż zawodowy - 3 miesięczny.

Wsparcie dodatkowe dla uczestników:przewidziano m.in. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (15 zł za dzień);stypendium podczas szkoleń zawodowych (6,65 netto);stypendium stażowe (997,40 netto);koszt badań i ubezpieczenia NNW stażu.

Miejsce realizacji:

Województwo małopolskie, powiaty: proszowicki, myślenicki, nowatorski, brzeski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

Telefon do opiekuna projektu:

506-500-136

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje