Nazwa projektu:

„Trwałe włączenie społeczne i zawodowe”

Kto może wziąć udział:

Osoby powyżej 18 rż. z Mazowsza o statusie biernych zawodowo i bezrobotne niebędące klientami PUP, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Formy wsparcia:

1.Praca socjalna

2.Poradnictwo specjalistyczne (prawne i psychologiczne)

3.Poradnictwo zawodowe

4.Kursy i Szkolenia zawodowe

5.Pośrednictwo pracy

6.Staż zawodowy

Oferujemy: zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe 854zł/os., stypendium stażowe 1281,16zł/msc/os., ubezpieczenie NNW, badania lekarskie.

Miejsce realizacji:

Gminy poniżej progu defaworyzacji woj. mazowieckiego

Telefon do opiekuna projektu:

516-635-894

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje