Nazwa projektu:

„Szansa na sukces”

Kto może wziąć udział:

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, powyżej 30 roku życia, spełniające co najmniej 1 przesłankę: os. w wieku 50 lat i więcej (min. 10 % uczestników); kobiety (min 60% uczestników); os. niepełnosprawne (min. 10% uczestników); os. długotrwałe bezrobotne (min. 20% uczestników); os. o niskich kwalifikacjach (min. 30% uczestników).

Formy wsparcia:

Wsparcie psychologiczno-doradcze - zajęcia indywidualne 4h/os;Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe - zajęcia indywidualne 4h/os., zajęcia grupowe 4h/grupę;Szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych na rynku pracy – kwalifikacje cyfrowe - 36h zajęć/grupę;Szkolenia zawodowe – 96h zajęć/grupę;Staż zawodowy – 3 miesiące, 40 godzin/tydzień (8 godzin dziennie), w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 godzin/tydzień (7 godzin dziennie);Pośrednictwo pracy - zajęcia indywidualne 4h/os.

Płatny 3miesięczny staż zawodowy, Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach komputerowych i zawodowych, certyfikat kompetencji cyfrowych ECDL DIGCOMP PROFILE 14, Ubezpieczenie NNW w trakcie stażu, zwrot kosztów dojazdu (oprócz pośrednictwa pracy), materiały szkoleniowe.

Miejsce realizacji:

mieszkańcy powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego.

Telefon do opiekuna projektu:

797469147

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje