Nazwa projektu:

Droga do sukcesu zawodowego

Kto może wziąć udział:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- powyżej 30 r.ż.
- niepracujące/bierne zawodowo
- posiadające niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie)

Formy wsparcia:

1. Poradnictwo zawodowe – diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego 
2. Wsparcie psychologiczno – doradcze
3. Pośrednictwo pracy
4. Szkolenia zawodowe (80h)
5. Staż zawodowy (3 miesiące)


W ramach projektu dodatkowo oferujemy:
1. Stypendium szkoleniowe (6,65 zł netto/h)
2. Stypendium stażowe w wysokości (997,40 zł netto/msc)
3. Zwrot kosztów dojazdu do wysokości (do 10 zł/dziennie)

Miejsce realizacji:

Województwo pomorskie

Telefon do opiekuna projektu:

786 285 586

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje