Nazwa projektu:

„Aktywne włączenie!”

Kto może wziąć udział:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby: 
- 18-64 l.
- osoby zamieszkujące gminy poniżej progu defaworyzacji woj. mazowieckiego
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
- osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy

Formy wsparcia:

1.Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego
2.Poradnictwo Psychologiczne
3.Warsztaty kompetencji społecznych
4.Szkolenie zawodowe
5.Pośrednictwo pracy
6.Staż zawodowy


W ramach projektu oferujemy:
1. Zwrot kosztów dojazdu
2. Stypendium szkoleniowe 688zł/os.
3. Stypendium stażowe 1289,83zł/msc/os.
4. Ubezpieczenie NNW
5. Badania lekarskie


Miejsce realizacji:

Warszawa

Telefon do opiekuna projektu:

516-635-894

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje