Nazwa projektu:

Podstawowy kurs języka angielskiego 120h (bez względu na wykształcenie) TOEIC

Kto może wziąć udział:

Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim powyżej 25 roku życia.

Pierwszeństwo w projekcie mają osoby:

- powyżej 50 roku życia

- zamieszkałe na obszarach wiejskich

- osoby niepełnosprawne

Formy wsparcia:

Formy wsparcia:
- 120h języka angielskiego (A1+A2)
-  kurs zakończony egzaminem
TOEIC Bridge.

Kurs bezpłatny dla osób niepracujących, dla pozostałych 189pln (1,57pln za lekcję).

Zajęcia odbywają się w Centrum Warszawy,

Miejsce realizacji:

Warszawa

Telefon do opiekuna projektu:

573 295 670

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje