Nazwa projektu:

Kurs komputerowy ECDL (88 godzin)

Kto może wziąć udział:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

- powyżej 25 roku życia
- zamieszkanie na obszarze województwa mazowieckiego
- brak udziału w szkoleniach komputerowych z UE w latach 2007-2015.

Formy wsparcia:

Kurs komputerowy ECDL (60 godz.):

1. Użytkowanie komputera
2. Praca w sieci
3. Arkusze kalkulacyjne (Excel)
4. Przetwarzanie tekstów (Word)

Szkolenie jest zakończone egzaminem ECDL.

Kurs będzie realizowany na różnych poziomach.

Miejsce realizacji:

Warszawa

Telefon do opiekuna projektu:

532173758

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje