Nazwa projektu:

Aktywizacja zawodowa osób zamieszkałych obszary wiejskie na Mazowszu

Kto może wziąć udział:

Uczestnikami mogą być osoby bierne zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących w obszary wiejskie w województwie mazowieckim.

Formy wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe - 19h
2. Wsparcie psychologiczna - 13h
3. Kurs komputerowy - 60h
4. Kurs zawodowy - 120h
5. Udział w stażach zawodowych - 3 miesiące

Każdy uczestnik otrzyma:
-stypendium szkoleniowe w wysokości 1102,27 zł netto
-stypendium stażowe 1443,17 zł netto miesięcznie
-zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Miejsce realizacji:

Warszawa

Telefon do opiekuna projektu:

505281212

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje