Nazwa projektu: JĘZYK POLSKI DLA OBYWATELI BIAŁORUSI

Kto może wziąć udział: Osoby dorosłe posiadające obywatelsko białoruskie oraz kartę pobytu w Polsce.

Formy wsparcia: Bezpłatny kurs online języka polskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 15 tygodni.

Miejsce realizacji: Warszawa

Telefon do opiekuna projektu: 511 644 757

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: