Nazwa projektu: TESTER OPROGRAMOWANIA, PR.KSIĘGOWOŚCI, OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO DLA OS. NIEPRACUJĄCYCH

Kto może wziąć udział: Osoby zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, pozostające bez zatrudnienia – bezrobotne lub bierne zawodowo.

Formy wsparcia: Bezpłatne kursy: tester oprogramowania, pracownik księgowości lub operator wózka widłowego. Dodatkowe wsparcie: staż zawodowy oraz pośrednictwo pracy. Udział Udział w szkoleniu dofinansowany w 100%. Dofinansowanie z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Realizator: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza.

Miejsce realizacji: Warszawa

Telefon do opiekuna projektu: 530 917 012

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: