Nazwa projektu: KURS KOMPUTEROWY ECCC

Kto może wziąć udział: Osoby z województwa łódzkiego zamieszkująca na obszarze rewitalizowanym miasta Łodzi.

Formy wsparcia: Kurs komputerowy - 80 godzin zakończony egzaminem na certyfikat ECCC (5 modułów: Informacja, Komunikacja Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów). Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizator: HN Partners S.c.

Miejsce realizacji: Łódź

Telefon do opiekuna projektu: 731 577 774

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: