Nazwa projektu: ANGIELSKI ONLINE A1+A2

Kto może wziąć udział: Osoby z województwa wielkopolskiego, które ukończyły 25 r.ż.

Formy wsparcia: Kurs angielskiego online - 120 godzin na poziomie A1 oraz A2 zakończony egzaminem na certyfikat TGLS (The Global Language System).Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Realizator: Daily Group Sp. z o.o., ul. Serbska 14B/16, Poznań.

Miejsce realizacji: województwo wielkopolskie

Telefon do opiekuna projektu: 519 741 444

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.