Nazwa projektu: KURS KOMPUTEROWY WORD EXCEL

Kto może wziąć udział: Osoby pracujące w MŚP oraz podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych.

Formy wsparcia: Kurs komputerowy na poziomie podstawowym (80 godz.) lub średniozaawansowanym (64 godz.) zakończony egzaminem na certyfikat IC3. Zakres kursu: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany w 100% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizator: J&C GROUP z siedzibą w Gdyni, plac Kaszubski 8/201.

Miejsce realizacji: województwo pomorskie

Telefon do opiekuna projektu: 511644757

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.