Nazwa projektu: ANGIELSKI ONLINE A1 A2 B1

Kto może wziąć udział: Osoby z województwa mazowieckiego, które ukończyły 25 r.ż.

Formy wsparcia: Kurs angielskiego online - 120 godzin na poziomie A1 A2 oraz B1 zakończony egzaminem na certyfikat. Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa MAzowieckiego na lata 2014-2020. Realizator: Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 99.

Miejsce realizacji: województwo mazowieckie

Telefon do opiekuna projektu: 511 644 757

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: