Nazwa projektu: ANGIELSKI A1+ A2 DLA OSÓB 50+

Kto może wziąć udział: Osoby z województwa łódzkiego, które ukończyły 50 r.ż.

Formy wsparcia: Kurs angielskiego online - 240 godzin na poziomie A1+A2 zakończony egzaminem na certyfikat. Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizator: Daily Group Sp. z o.o.

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Telefon do opiekuna projektu: 506 456 269

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: