Nazwa projektu:

KURS ECDL PROFILE 140H - WIELKOPOLSKA

Kto może wziąć udział:

Osoby powyżej 25 r.ż. z województwa wielkopolskiego, nie prowadzące działalności gospodarczej. 

Formy wsparcia:

Kurs komputerowy online ECDL - 140 GODZ.:

-Podstawy pracy z komputerem + rozwiązywanie problemów / B1

-Podstawy pracy w sieci /B2

-Przetwarzanie tekstów / B3

-Arkusze kalkulacyjne / B4

-IT Security / S3

Kurs zakończony egzaminem na certyfikat ECDL PROFILE. 

Miejsce realizacji:

woj. wielkopolskie

Telefon do opiekuna projektu:

511 644 757

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje