Nazwa projektu: KURS ANGIELSKIEGO ONLINE A1 A2 B1

Kto może wziąć udział: Osoby dorosłe pracujące z woj. śląskiego. W pierwszej kolejności zapisywane będą osoby powyżej 50 r.ż. oraz z wykształceniem maksymalnie średnim.

Formy wsparcia: Kurs angielskiego online - 120 godzin na poziomie A1, A2 lub B1 zakończony egzaminem na certyfikat TGLS (The Global Language System). Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizator: Comma Centrum Edukacyjne Piotr Ujma, ul. Wolności 106.

Miejsce realizacji: WOJ. ŚLĄSKIE

Telefon do opiekuna projektu: 577 877 333

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: