Nazwa projektu:

Projekt „Akcja-Kwalifikacja-Cyfryzacja” - nr RPWP.08.02.00-30-0024/18-00.

Kto może wziąć udział:

Projekt jest skierowany do 600 osób – 320 kobiet i 280 mężczyzn w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie wielkopolskim, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT.

Formy wsparcia:

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 40 szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji cyfrowych, tj. zakończonych formalnym wynikiem oceny i walidacji, dających możliwość uzyskania certyfikatu. Projekt współfinansowany w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Miejsce realizacji:

Poznań, Chodzież, Gniezno, Oborniki, Piła, Wągrowiec, Trzcianka, Złotów, Jarocin

Telefon do opiekuna projektu:

881 230 123

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje