Nazwa projektu: Kurs komputerowy 40 godz. GLIWICE

Kto może wziąć udział: <p>Mężczyźni pracujący w wieku powyżej 50 r.ż. z obszaru Gliwic (obszar rewitalizacji).</p>

Formy wsparcia: <p>Kurs komputerowy 40 godziny - Excel lub Word dla zaawansowanych.&nbsp;</p>

Miejsce realizacji: GLIWICE

Telefon do opiekuna projektu: 573 295 671

Inne projekty w Twoim regionie: