Nazwa projektu: Kurs komputerowy 24 godz. - KATOWICE

Kto może wziąć udział: <p>Osoby zamieszkałe w Katowicach (obszar rewitalizacji),&nbsp; pracujące,&nbsp; z wykształceniem max. średnim,&nbsp; nie prowadzące działalności gospodarczej i rolnej.</p>

Formy wsparcia: <p>Kurs komputerowy 24 godziny - Aplikacje biurowe w codziennej pracy (Word, Excel, Outlook).</p>

Miejsce realizacji: Katowice

Telefon do opiekuna projektu: 573 295 671

Inne projekty w Twoim regionie: