Nazwa projektu:

Kurs język angielski 120 godz. poziom A1 / A2 - MAZOWSZE

Kto może wziąć udział:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- zamieszkałe w powiatach: legionowskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, pułtuskim, węgrowskim, wołomińskim, wyszkowskim (obszary wiejskie lub rewitalziacji).

- z wykształceniem maksymalnie średnim
- w wieku 25+
- pracujące

- bezrobotne

- bierne zawodowo

* Pierwszeństwo w projekcie mają osoby zamieszkujące obszary rewitalizowane

Formy wsparcia:

Kurs język angielski A1/A2 120 godz. lekcyjnych zakończony egzaminem TELC.

Miejsce realizacji:

WOŁOMIN I OKOLICE

Telefon do opiekuna projektu:

573 295 671

Wyślij zgłoszenie: