Nazwa projektu:

Kurs język angielski 120 godz. poziom A1 / A2 - MAZOWSZE

Kto może wziąć udział:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- zamieszkałe w powiatach: legionowskim, makowskim, ostrołęckim, ostrowskim, pułtuskim, węgrowskim, wołomińskim, wyszkowskim (obszary wiejskie lub rewitalziacji).

- z wykształceniem maksymalnie średnim
- w wieku 25+
- pracujące

- bezrobotne

- bierne zawodowo

* Pierwszeństwo w projekcie mają osoby zamieszkujące obszary rewitalizowane

Projekt skierowany dla osób z powiatów:

  • Powiat węgrowski
  • Powiat ostrołęcki
  • Powiat pułtuski
  • Powiat wyszkowski
  • Powiat makowski
  • Powiat wołomiński
  • Powiat legionowski
  • Powiat ostrowski

Formy wsparcia:

Kurs język angielski A1/A2 120 godz. lekcyjnych zakończony egzaminem TELC.

Miejsce realizacji:

WOŁOMIN I OKOLICE

Telefon do opiekuna projektu:

573 295 671

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje