Nazwa projektu:

Kurs języka angielskiego A1/A2

Kto może wziąć udział:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku 25 lat i więcej,

– uczące się, pracujące lub zamieszkującą w województwie zachodniopomorskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Pierwszeństwo w projekcie przysługuje osobom: |

- o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie),

- kobietom,

- w wieku 50+.

Formy wsparcia:

Uczestnik wybiera jeden z poniższych modułów:

- 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1
- 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A2

- 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1
- 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A2

 

Miejsce realizacji:

Województwo Zachodniopomorskie

Telefon do opiekuna projektu:

573 295 671

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje