Nazwa projektu:

Zdobądź nowy zawód! Nowa perspetywa na pracę!

Kto może wziąć udział:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

- w wieku 30 lat lub więcej,
- zamieszkuje teren woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC)
- bezrobotna lub bierna zawodowo

Ponadto kandydat/ka, musi należeć do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne/niepracujące
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Formy wsparcia:

W ramach projektu oferujemy:
- doradztwo zawodowe
- warsztaty aktywizacji zawodowej
- szkolenia zawodowe 120 godzin
- płatny 3 miesięczny staż
- pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji:

Jasło

Telefon do opiekuna projektu:

797 469 147

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje