Nazwa projektu:

Szkolenie AZ-100: Azure Administrator, Deployment, 80 godzin, kursy składowe: Course AZ- 100T01: Manage Subscriptions and Resources

Kto może wziąć udział:

Osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim powyżej 18 roku życia, z brakiem danej certyfyfikacji  MS oraz nie prowadzące własnej działalności gospodarczej

Pierwszeństwo w projekcie mają:

- osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich lub rewitalizowanych

- kobiety

WAŻNA INFORMACJA: Każdy uczestnik ponosi wkład własny w wysokości 500 zł

 

Formy wsparcia:

Szkolenie AZ-100: Azure Administrator, Deployment, 80 godzin, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji zawodowych projektanta i administratora baz danych.Kursy składowe: Course AZ-

100T01: Manage Subscriptions and Resources

 

Course AZ-100T02: Implementing and Managing Storage

Course AZ-100T03: Deploying and Managing Virtual Machines

Course AZ-100T04: Configuring and Managing Virtual Networks

Course AZ-100T05: Manage Identities

AZ-101: Azure Administrator, Integration and Security, kursy składowe: Course AZ-101T01:

Migrate Servers to AzureCourse AZ-101T02: Implementing and Managing Application

Services

Course AZ-101T03: Implement Advanced Virtual Networking

Course AZ-101T04: Secure Identities

AZ-900T01-AC Microsoft Azure Fundamentals

certyfikat/egzamin - Azure Exam AZ-100: Azure Administrator, Deployment,

Miejsce realizacji:

Warszawa

Telefon do opiekuna projektu:

573295670

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje