Nazwa projektu:

Szkolenie SQL 2016 Business Intelligence Development 80 godzin

Kto może wziąć udział:

Osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim powyżej 18 roku życia, z brakiem danej certyfyfikacji  MS oraz nie prowadzące własnej działalności gospodarczej

Pierwszeństwo w projekcie mają:

- osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

- kobiety

 

WAŻNA INFORMACJA: Każdy uczestnik ponosi wkład własny w wysokości 500 zł

Formy wsparcia:

Ścieżka szkoleniowa SQL 2016 Business Intelligence Development 80h (szkolenia: 20767 Implementing a SQL Data Warehouse 40h, 20768 Developing SQL Data Models 40h z egzaminami 70-767, 70-768 - uprawniającym do certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate MCSA); 

Program: 1. 40h – 20767
Wprowadzenie do Hurtowni danych.
Opis architektury i koncepcji,
Planowanie infrastruktury,
Projektowanie i wdrażanie Hurtowni Danych,
Indeksy Columnstore,
Implementowanie Azure SQL Data Warehouse,
Tworzenie rozwiązań ETL,
Koordynacja zadań paczek SSIS,
Śledzenie i radzenie sobie z problemami SSIS,
Implementacja przyrostowego ładowania Hurtowni Danych,
Master Data Services,
Rozszerzanie SSIS,
Wdrażanie i konfiguracja paczek SSIS,
Wykorzystanie danych z Hurtowni Danych;

Program 2. 40h – 20768
Wprowadzenie do Business Intelligence i modelowania danych,
Tworzenie wielowymiarowych baz danych,
Praca z kostkami i wymiarami,
Praca z miarami i grupami miar,
Wprowadzenie do MDX,
Dostosowywanie funkcjonalności kostki,
Wdrożenie modelu tabelarycznego danych przy pomocy usług analitycznych,
Wprowadzenie do DAX,
Wykonanie analizy predykcyjnej z wykorzystaniem eksploracji danych

Miejsce realizacji:

Warszawa

Telefon do opiekuna projektu:

573295670

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje