Nazwa projektu:

Język angielski A1+A2 Powiat Opatkowski i Ostrowiecki

Kto może wziąć udział:

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

- niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej średnie)
- powyżej 25 roku życia
- zamieszkanie na obszarze województwa świętokrzyskim w powiecie Opatowskim (Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów) lub Ostrowieckim (Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów)

Pierwszeństwo w projekcie mają osoby:
- powyżej 50 roku życia
- zamieszkałe na obszarach wiejskich
- osoby niepełnosprawne
- osoby niepracujące

Formy wsparcia:

Formy wsparcia:
- materiały szkoleniowe
- 120h języka angielskiego (A1+A2)
- kurs zakończony egzaminem TELC

W komentarzu prosimy o podanie miejsca zamieszkania (miejscowości).

Miejsce realizacji:

Powiaty: Opatkowski i Ostrowiecki

Telefon do opiekuna projektu:

573 295 670

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje