Nazwa projektu:

NOWY START- program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kto może wziąć udział:

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących obszar m. Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego i spełniających co najmniej jedno z kryteriów:
- niepełnosprawność
- wiek poniżej 26 lat
- wiek powyżej 50 lat
- niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej średnie)
- sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 7, lub niepełnosprawnym

Formy wsparcia:

1.Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy, prawnikiem
2.Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych
3.Warsztaty dla otoczenia uczestników projektu
4.Grupy wsparcia
5.Kursy zawodowe (ze stypendium szkoleniowym wynoszącym 6,64zł netto za każdą godzinę szkoleniową)
   - Kurs wizażu/stylizacji paznokci
   - Pracownica administracyjno-biurowa
   - Księgowość, kadry i płace z obsługą programu typu Płatnik i Symfonia
   - Kurs operatora obrabiarek/tokarek (w tym CNC)
   - Kurs operatora wózków widłowych
   - Kurs pracownika ochrony osób i mienia
   - Kurs spawania metodą MAG
6.Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
7.Poczęstunek podczas szkolenia (obiad, przerwy kawowe)
8.Kurs języka angielskiego dla każdego uczestnika (90h)
9.Płatne 4- miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym wynoszącym 997,40zł netto

Miejsce realizacji:

Białystok

Telefon do opiekuna projektu:

509 662 672

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje