Nazwa projektu: ANGIELSKI A2 B1 DLA OSÓB Z WYKSZT. ŚREDNIM

Kto może wziąć udział: Osoby z województwa łódzkiego z wykształceniem maksymalnie średnim.

Formy wsparcia: Kurs angielskiego stacjonarnego - 120 godzin na poziomie A2 lub B1 zakończony egzaminem na certyfikat. Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizator: HN Partners S.c.

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Telefon do opiekuna projektu: 506 456 269

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: