Nazwa projektu: ANGIELSKI ONLINE A1 A2 B1 DLA OSÓB 50+

Kto może wziąć udział: Kurs angielskiego online - 120/240 godzin na poziomie A1,A2 lub B1 zakończony egzaminem na certyfikat. Harmonogram szkoleń: 2 razy po 4 godz. lekcyjne w dni powszednie popołudniami lub weekendy. Udział w szkoleniu finansowany jest przez środki unijne w wysokości 100%. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizator: "Comma" Centrum Edukacyjne Piotr Ujma, Mstów , ul. Wolności 106.

Formy wsparcia: Osoby pracujące z województwa śląskiego, które ukończyły 50 r.ż.

Miejsce realizacji: województwo śląskie

Telefon do opiekuna projektu: 609323778

Wyślij zgłoszenie:

Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem portalu szkolimyzadarmo.pl, wyrażam zgodę na przekazywanie przez Administratora moich danych osobowych Projektodawcom w celu zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie unijnym.

Inne projekty w Twoim regionie: