WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
Droga do sukcesu zawodowego

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- powyżej 30 r.ż.
- niepracujące/bierne zawodowo
- posiadające niskie kwalifikacje (maksymalnie średnie)

1. Poradnictwo zawodowe – diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego 
2. Wsparcie psychologiczno – doradcze
3. Pośrednictwo pracy
4. Szkolenia zawodowe (80h)
5. Staż zawodowy (3 miesiące)


Województwo pomorskie
„Szansa na sukces”

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, powyżej 30 roku życia, spełniające co najmniej 1 przesłankę: os. w wieku 50 lat i więcej (min. 10 % uczestników); kobiety (min 60% uczestników); os. niepełnosprawne (min. 10% uczestników); os. długotrwałe bezrobotne (min. 20% uczestników); os. o niskich kwalifikacjach (min. 30% uczestników).

Wsparcie psychologiczno-doradcze - zajęcia indywidualne;Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe;Szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych na rynku pracy – kwalifikacje cyfrowe;Szkolenia zawodowe;Staż zawodowy;Pośrednictwo pracy - zajęcia indywidualne.

mieszkańcy powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego.
„Nowe kompetencje już dziś”

Osoby w wieku 18-64 lata mieszkające w woj. pomorskim.

Szkolenia  z:

j. angielskiego - A1/A2/B1/B2 (120 godz.)

j.niemieckiego - A1/A2 (120 godz.)

Województwo pomorskie
Kurs języka angielskiego "Kompetencje językowe na Pomorzu”

Do projektu zapraszamy osoby:
- zamieszkałe w województwie pomorskim
- w wieku 25-64
- pracujące w MMŚP (mikro/małych/średnich przedsiębiorstwach) lub w podmiotach ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia itp.)Pierwszeństwo w projekcie przysługuje:
- kobietom
- osobom niepełnosprawnym
- osobom z niskim wykształceniem (maksymalnie średnie)

1. Szkolenie z języka angielskiego (Prosimy o wpisanie w polu UWAGI, który wariant Państwa interesuje):
a) 120h poziom A1+A2
b) 120h poziom B1+B2
c) 240h poziom A1+A2
d) 240h poziom A2+B1
d) 240h poziom B1+B2

2. Materiały szkoleniowe

3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

4. Podejście do egzaminu i możliwość zdobycia certyfikatu VCCWojewództwo pomorskie
„Szkolenia językowe kluczem rozwoju regionu pomorskiego” dla osób 50+

Do projektu zapraszamy osoby:
- w wieku 50-64 l.
- zamieszkałe w województwie pomorskim
- posiadające średnie lub wyższe wykształcenie

W projekcie możliwość wyboru języka (Prosimy o wpisanie w polu UWAGI, który wariant Państwa interesuje):
a) angielski - 240h poziom A1+A2
b) niemiecki - 240h poziom A1+A2

Województwo pomorskie
„Znając język obcy, mogę więcej”

Osoby zamieszkałe na terenie woj. pomorskiego, z wykształceniem maksymalnie średnim (80% uczestników w wieku powyżej 25 r.ż.).

Kurs j.angielskiego - 120 godz.

lub

Kurs j.niemieckiego -120 godz.

Województwo pomorskie

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: