WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
MAMA już nie jest SAMA - Zdobądź zawód (sprzedawca, pracownik biurowy - kady i płace, pracownik gastronomii, asystentka ds. księgowości, office menager)

Projekt skierowany jest dla kobiet:
- zamieszkujących obszar m. Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego
- bezrobotnych lub biernych zawodowo
- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
- doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu dwóch przesłanek: bezrobocia i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych lub wielodzietn
1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem
2. Warsztaty kreatywnego  myślenia i rozwoju osobistego
3. Grupy wsparcia
4. Kursy zawodowe (ze stypendium szkoleniowym wynoszącym 6,64zł za każdą godzinę szkoleniową)
- Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem- 120h
- Pracownica biurowa z elementami kadr i płac- 120h
- Pracownica małej gastronomii- 120h
- Asystentka ds. księgowości- 120h
- Office menager- 120h
5. Płatne 3- miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym wynoszącym 997,40zł netto

Dodatkowo w projekcie:
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
- poczęstunek podczas szkolenia (obiad, przerwy kawowe)

Białystok
NOWY START- program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących obszar m. Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego i spełniających co najmniej jedno z kryteriów:
- niepełnosprawność
- wiek poniżej 26 lat
- wiek powyżej 50 lat
- niskie kwalifikacje (wykształcenie co najwyżej średnie)
- sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 7, lub niepełnosprawnym

1.Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy, prawnikiem
2.Warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych
3.Warsztaty dla otoczenia uczestników projektu
4.Grupy wsparcia
5.Kursy zawodowe (ze stypendium szkoleniowym wynoszącym 6,64zł netto za każdą godzinę szkoleniową)
   - Kurs wizażu/stylizacji paznokci
   - Pracownica administracyjno-biurowa
   - Księgowość, kadry i płace z obsługą programu typu Płatnik i Symfonia
   - Kurs operatora obrabiarek/tokarek (w tym CNC)
   - Kurs operatora wózków widłowych
   - Kurs pracownika ochrony osób i mienia
   - Kurs spawania metodą MAG
6.Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
7.Poczęstunek podczas szkolenia (obiad, przerwy kawowe)
8.Kurs języka angielskiego dla każdego uczestnika (90h)
9.Płatne 4- miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym wynoszącym 997,40zł netto

Białystok

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: