O nas

Firma Net-Projekt Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie rekrutacji Uczestników Projektów. Bazując na naszym doświadczeniu i zrealizowanych projektach prowadzimy kompleksowe usługi rekrutacyjne dla Projektodawców, którzy realizują projekty finansowane z Unii Europejskiej. Nasza oferta to działania ukierunkowane na dotarcie oraz pozyskanie konkretnej grupy docelowej.

 

W  2014 r. minęło 10 lat od wejścia Polski do UE. Jest to również 10 lat wdrażania funduszy europejskich, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2004–2014:

-Polska otrzymała z EFS 14 mld PLN na walkę z bezrobociem

-aktywizacją zawodową objęto blisko 2 mln osób

-powstało 262,2 tys. nowych firm

Przełom lat 2014 i  2015 to także ważny moment ze względu na fakt, że rozpoczynamy nową perspektywę finansową w Unii Europejskiej. Do 2020 r. Polska otrzyma aż 82,5 mld euro, z czego około 13 mld będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego.