WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
Liczysz się Ty!

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej - diagnoza potrzeb społecznych i zawodowych. Poradnictwo i trening kompetencji i umiejętnościspołecznych. Warsztat radzenia sobie ze stresem i konfliktami. Gospodarowanie budżetem domowym - techniki wychodzenia z długów.Szkolenie z podstaw obsługi komputera i prawo jazdy kat. B.Szkolenia zawodowe.Staż zawodowy.

Powiaty województwa łódzkiego: m. Łódź, łódzki wschodni, zgierski, brzeziński, pabianicki
„Szybka ścieżka włączenia”

72 osoby w wieku powyżej 15 r.ż, bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach oraz z obszarów wiejskich powiatów brzezińskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego.

1.Praca socjalna - diagnoza indywidualnych potrzeb: 4 spotkania/os.

2.Poradnictwo specjalistyczno – psychologiczne: 4 spotkania/os.

3.Poradnictwo zawodowe: 3 spotkania/os.

4.Szkolenia zawodowe: 100 godz.

5.Staż zawodowy: 3 miesiące

 

 

Województwo łódzkie - powiaty brzeziński, opoczyński, tomaszowski.
„Gotowi do pracy”

60 osób w wieku powyżej 15 r.ż. biernych zawodowo, niebędących klientami PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym o niskich kwalifikacjach oraz zamieszkałych obszary wiejskie z powiatów: łaski, wieluński.

1.Praca socjalna - diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu: 4 spotkania/os.

2.Poradnictwo specjalistyczne o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym: 4 spotkania/os.

3.Poradnictwo zawodowe; 3 spotkania/os.

4.Pośrednictwo pracy

5.Szkolenia zawodowe: 100 godz.

6.Staż zawodowy: 4 mies.

 

 

 

Województwo łódzkie – powiaty łaski, wieluński

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: